bootstrap website templates
Mobirise

AKTÍVNE BLESKOZVODY

    Aktívne bleskozvody, alebo bleskozvody s včasnou emisiou výboja, slúžia na ochranu objektov pred atmosférickými výbojmi - bleskami. Je známe, že blesk zvyčajne udiera na najvyššie položené miesto v okruhu výboja. Na tomto fakte sú založené klasické - pasívne - bleskozvody. V čom sú teda aktívne bleskozvody iné?

    Aktívny bleskozvod vytvára tzv. vzostupný stopovač. Pri maximálnom elektrickom poli - teda údere blesku v atmosfére sa tento spojí so zostupným stopovačom a spoločne vytvárajú ionizačný kanál, ktorý zvedie atmosférický výboj do zeme. K vytvoreniu ionizačného kanála je potrebné dostatočné ionizačné pole, jeho zdrojom je v tomto prípade búrkové elektrostatické pole.

    Bleskozvod vysiela vzostupnú vetvu (iniciačný predstih), ktorá pomocou energie okolia mení dráhu blesku a bezpečne ho zvedie do zeme. Miesto stretu je pritom vysoko nad chráneným objektom. 

Z charakteristiky aktívnych bleskozvodov vyplývajú ich priame výhody:

Jeden hrot aktívneho bleskozvodu dokáže nahradiť sústavu pasívnych zberačov a vytvoriť ochranu v okruhu 113m.

Pri použití aktívneho bleskozvodu dochádza k vysokej úspore materiálu a redukcii montážnych prác. Minimálny zásah do chráneného objektu.

Použitie aj v rizikových prostrediach ako oddialený bleskozvod.

Vysokú životnosť vzhľadom na použité materiály.                          

Vysoký stupeň zabezpečenia chráneného objektu a jeho elektrických súčastí.

    Na trhu sa momentálne objavujú viaceré typy aktívnych bleskozvodov. Naša ponuka obsahuje bleskozvody so špeciálnym profilom, ktoré sú nezávislé od elektrického zdroja.

    Všetky hroty aktívnych bleskozvodov sú testované v laboratóriu LABELEC , ktoré je súčasťou Španielskej spoločnosti INGESCO. Laboratórium disponuje generátormi pre testovanie pulzným napätím, elektrostatickým poľom a šokovými alebo rázovými vlnami až do 100kAmp. Pri testovaní koróznej odolnosti aktívnych bleskozvodov sa v laboratóriách používajú korózne komory, ktoré stimulujú soľnú hmlu, statickú vlhkosť a prostredie s oxidom síričitým.

    Testy v laboratóriu LABALEC garantujú efektívnosť a životnosť prepäťových ochrán a správnu kalibráciu snímačov elektromagnetického poľa. Prísne štandardy kvality testovacieho laboratória boli ocenené certifikátom ISO 9001:2000 a akreditáciou ENAC (307/LE681), ktoré vyhovujú norme UNE EN ISO 17,025.

V prípade potreby podrobnejších informácií nás neváhajte kontaktovať. 

Mobirise

Adresa:

PROVEL s.r.o.
Košťany nad Turcom 264
03841


Kontakty:

Tel:         +421 908 042 092
E-mail:   info@provel.sk
               ab@provel.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 47456779
DIČ: 2023878681
IČ DPH: SK2023878681